Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Klauzula informacyjna dla osób korzystających ze zbiorów bibliotecznych.

 

Zgodnie z art. 13. ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej RODO, informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach, ul. Wrocławska 11, 68-200 Żary,

tel. 68 374 37 36, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych Jędrzejem Bajerem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 533 80 70 40.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia

27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. W przypadku danych, których przetwarzanie nie wynika z przepisów prawa, podstawą przetwarzania jest Pani/Pana dobrowolna zgoda czyli art. 6 ust 1 lit a RODO

4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest

- wykonywanie zadań związanych z udostępnianiem i ochroną zbiorów bibliotecznych,

- cele statystyczne,

- zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa, upowszechniania wiedzy i kultury.

5. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych może przysługiwać jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom wykonującym usługi na rzecz administratora.

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą prze okres, w którym będzie Pani/Pan korzystał ze zbiorów bibliotecznych, a następnie

w celach archiwalnych prze okres wynikający z przepisów prawa, lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania

i usunięcia danych w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa.

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) - adres: Stawki 2, 00193 Warszawa,

tel. +48 22 531 03 00.

10. Nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

- prawo do sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 RODO.

11. W zakresie przetwarzania na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność

z prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody.