Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 Na plakacie umieszczony jest napis: Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy oraz znajdują się elementy graficzne: książki, pędzle, aparat fotograficzny.

Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary i Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach zapraszają bibliotekarzy ze wszystkich rodzajów bibliotek do uczestnictwa w Przeglądzie Pasji Twórczych Bibliotekarzy 2022. Przegląd odbędzie się pod patronatem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Celem Przeglądu jest prezentacja sylwetek bibliotekarzy posiadających osiągnięcia w twórczości artystycznej i literackiej oraz posiadających zamiłowania kolekcjonerskie. Planowany Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy 2022. 17. Wystawa Krajowa jest kontynuacją wcześniejszych wystaw, w których początkowo swoje talenty prezentowali bibliotekarze lubuscy, a z biegiem lat swoją twórczość zaczęli przedstawiać bibliotekarze z dalszych części kraju.

Wernisaż 17. Wystawy i spotkanie uczestników Przeglądu będzie miało miejsce w Gminnej Bibliotece Publicznej Gminy Żary. Spotkanie to zaplanowane jest na 12 maja 2022 r. podczas tegorocznego Tygodnia Bibliotek. Otwarcie wystawy to również sposobność do spotkania bibliotekarzy z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek oraz integracja środowiska bibliotekarskiego i użytkowników bibliotek.

ZASADY UCZESTNICTWA

Po raz kolejny zapraszamy bibliotekarzy do publicznego zaprezentowania swojego dorobku twórczego na Przeglądzie Pasji Twórczych Bibliotekarzy  – 2022. 17.Wystawa Krajowa. Celem przeglądu jest ukazanie bogatszego obrazu środowiska bibliotekarzy. W codziennych kontaktach z mieszkańcami, dajemy się poznać głównie poprzez krótkie, aczkolwiek bardzo kompetentne kontakty wokół książki i w roli animatorów kultury. Przeglądem pragniemy wyeksponować prywatne realizacje twórcze naszej grupy zawodowej. Dlatego też, proponujemy bibliotekarzom i czytelnikom możliwość pełniejszego kontaktu inspirowanego dokonaniami twórczymi.

Wystawa nie jest konkursem.

Zasady organizacyjne: na wystawę proponujemy dostarczać dorobek twórczy, nie prezentowany wcześniej na wystawie Przeglądu Pasji Twórczych Bibliotekarzy, w następujących kategoriach:

           A.
KATEGORIE TWÓRCZE:

 1. Twórczość literacka – utwory drukowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach.
 2. Twórczość publicystyczna i naukowa, opublikowana w wydawnictwach zwartych i czasopismach (oryginały lub kopie zachowujące wygląd oryginału) oraz w postaci projektów, prezentacji, itp.
 3. Twórczość plastyczna i dziedzin pokrewnych:
  a) malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba,
  b)
  tkactwo artystyczne,
  c)
  rękodzieło artystyczne i użytkowe,
  d)
  modelarstwo w wielu dziedzinach,
  e)
  fotografia i film, w tym dokumentacja uprawianych form teatralnych,
  f)
  edytorstwo książek i czasopism.
 4. Kolekcjonerstwo tradycyjne, sztuki i inne, merytorycznie opracowane do ekspozycji.
 5. Muzyka – możliwość krótkiego koncertu podczas wernisażu wystawy lub odtworzenie przesłanych utworów z nośników elektronicznych DVD/CD.

  B. Uczestnik składając prace do przeglądu akceptuje niniejsze warunki, oraz:
  - wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i upubliczniania wizerunku w celu przygotowania wystawy oraz użycia ich w materiałach promocyjnych na wszystkich polach eksploatacji,
  -
  wyraża zgodę bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu wystawy i innych materiałach reklamowych i promocyjnych.
  Zgodę potwierdzi własnoręcznym podpisem na oświadczeniu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

         C. Charakter ekspozycji zależny jest od nadesłanych eksponatów. Możliwości ekspozycyjne: tablice płaskie, gabloty, ekspozycja przestrzenna, projekcje filmu.
             Zasady następnego przeglądu po wspólnych konsultacjach mogą być modyfikowane.

           Terminy - kontakty

 1. Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela kol. Wiesława Zegiel – Pracownik GBP Gminy Żary.
 2. Dane kontaktowe:
  Gminna Biblioteka Publiczna Filia Mirostowice Dolne, pl. Kościelny 19, 68-200 Żary, tel. 68 362 14 42, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach,  ul. Wrocławska 11, 68-200 Żary, tel.  68 374 37 36 wew.36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 1. Eksponaty przyjmowane będą do dnia 6 maja 2022 w GBP Filia Mirostowice Dolne, ze spisem oraz opracowaniem pozwalającym wykonać opisy ekspozycyjne. Prosimy dołączyć krótki biogram twórczo – zawodowy (maksymalnie jedna strona A4, czcionką min. 12 pt.), zdjęcie uczestnika i dane adresowe uczestników (adres do korespondencji, e-mail i nr telefonu), konieczne do udzielania informacji.
 2. Otwarcie wystawy planowane jest w dniu 12 maja 2022 r., w Gminnej Bibliotece Publicznej Gminy Żary Filia w Mirostowicach Dolnych. Termin otwarcia Wystawy potwierdzimy do 30 kwietnia 2022.
 3. Oferujemy możliwość wypożyczenia ekspozycji i pokazania w innych bibliotekach – zainteresowanych prosimy o kontakt.
 4. Informacje organizacyjne uczestnicy otrzymają e-mailem oraz przez mbp.zary.pl i www.bibliotekigminyzary.pl
 5. Uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom dokumentujący udział w Przeglądzie, który również będzie udostępniony w wersji elektronicznej.
 6. Zwrot eksponatów – zależnie od prezentowania wystawy w innych bibliotekach – najpóźniej do końca stycznia 2023. Dbajmy o właściwe zapakowanie przesyłanych prac, aby zapobiec ich uszkodzeniu.