Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 Protokół z posiedzenia Jury XII Konkursu Literackiego „O Laur Dziewina” z dnia 28 października 2019 roku

Na konkurs wpłynęło:

- w kategorii poezja dla dorosłych –  80 prac konkursowych

- w kategorii proza dla dorosłych – 95 prac konkursowych

- w kategorii poezja dla młodzieży – 5 prac konkursowych

- w kategorii proza dla młodzieży – 3 prace konkursowe

- w kategorii dodatkowej „tematyka Ziemi Żarskiej” – 12 prac konkursowych

 

Jury w składzie powołanym przez organizatorów:

Katarzyna Zychla, pisarka – przewodnicząca Jury,

-  Magdalena Broniecka, filolog polski, starszy bibliotekarz w MBP Żary

-  Agnieszka Mikoś, filolog polski, starszy kustosz w MBP Żary

 

W związku z wysokim poziomem nadesłanych prac Jury  postanowiło przyznać dwie równorzędne nagrody

w kategorii poezja oraz proza. Przyznane gratyfikacje pieniężne zostają podzielone pomiędzy dwóch laureatów. 

 

W kategorii poezja dorośli:

 I nagroda - zestaw wierszy Zapiski rowerzysty, godło: Monada

I nagroda - zestaw wierszy, godło: Kardamon

II nagroda - zestaw wierszy, godło: Galia

III nagroda - za wiersz Wojna ludzko-ludzka,  godło: Aliuretto Gt

Wyróżnienie w formie druku w wydawnictwie pokonkursowym:

 • utwór Rdzennieję, godło: Pepe
 • utwór Na krawędziach jestem, godło: Przedświt
 • utwór Tlen, godło: Prowagant
 • utwór Wieczna zmarzlina, godło: Southern Creek
 • utwór Dwudziestoletni z mojej klasy, godło: Olivier

 

 W kategorii proza dorośli:

 I nagroda - utwór Czujątko, godło: Przedświt

  II nagroda - utwór W czas kwitnienia, godło: Marzenka

III nagroda - utwór Motyl, godło: Okno

III nagroda - utwór Czasoumilacz, godło: Mazurek

 Wyróżnienie w formie druku w wydawnictwie pokonkursowym:

 • utwór Chustka, godło: Ulung
 • utwór Wielkie ryby, godło: Rubin
 • utwór Błękitny pies, godło: Quokka
 • utwór Tam w górze, godło: Blask
 • utwór Nadejście suszy, godło: Labradore

 

W kategorii poezja młodzież:

 Wyróżniono wiersze:

I nagrodanie przyznano nagrody

II nagroda – utwór Zapomniany świat, godło: Jasminum

III nagrodanie przyznano nagrody

 

 W kategorii proza młodzież:

 • Nie przyznano nagrody

  

Kategoria dodatkowa – tematyka: Ziemia Żarska:

 • Nie przyznano nagrody

Protokół Jury zostanie opublikowany na stronie; www.mbp.zary.pl

Ceremonia finałowa i wręczenie nagród odbędzie się  16 listopada o godz. 1200,
w gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni korespondencyjnie.

 

Organizatorzy:   Miejska Biblioteka Publiczna Żary,  Klub Literacki ZLP O/Zielona Góra w Żarach.