Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Regulamin Międzyszkolnego Turnieju Pięknego Czytania Czyt*As


Organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna Oddział dla Dzieci w Żarach
ul. Wrocławska 11  68-200 Żary tel. 68 374 37 36 wew.39

Cele konkursu:

 • wspieranie ogłoszonego przez Fundację ABC 1 czerwca 2001 roku XXI Programu Zdrowia Emocjonalnego, w ramach którego rozpoczęto akcję        „Cała Polska Czyta Dzieciom”;
 • zachęcenie dzieci i młodzieży do głośnego czytania;
 • krzewienie umiejętności używania pięknej polskiej mowy;
 • rozbudzenie miłości do książek.

Zasady uczestnictwa

 1. W konkursie biorą udział najlepiej czytający uczniowie z żarskich szkół w trzech  kategoriach wiekowych: klas III i IV, V i VI oraz VII – VIII i III  wyłonieni w Szkolnych Konkursach Pięknego Czytania.
 2. Eliminacje szkolne mogą przebiegać według scenariusza i na podstawie materiałów nadesłanych przez MBP lub według scenariusza opracowanego przez nauczycieli  danej szkoły.
 3. Każda szkoła może wytypować tylko po jednym uczniu na eliminacje międzyszkolne
  z wymienionych kategorii wiekowych (tj. kl. III - IV jeden uczestnik, V – VI jeden uczestnik, VII – VIII i III jeden uczestnik), wyłonionych w eliminacjach szkolnych Uczestników zgłosić może osobiście (lub telefonicznie) dyrektor bądź nauczyciel danej szkoły najpóźniej do  12 kwietnia 2019 roku (w tym terminie należy również dostarczyć tekst wybrany przez ucznia do I etapu konkursu, oświadczenie i zgłoszenie  – załącznik   nr 1 i 2). Zgłoszenia przyjmowane są w Oddziale dla Dzieci MBP Żary. Eliminacje  międzyszkolne odbędą się  26 kwietnia 2019 roku o godz. 1030.
 4. Przewidziano trzy etapy konkursu :

I - polega na przeczytaniu tekstu wybranego samodzielnie (proza),  przygotowanego przez ucznia przed eliminacjami (ok.2 min);

II – uczestnik konkursu otrzyma do przeczytania podczas eliminacji nowy, nieznany
      tekst wybrany przez organizatora konkursu;

III – ewentualna dogrywka – przeczytanie  tekstu (wiersza). W przypadku dalszych wątpliwości - odpowiedzenie na pytania dotyczące treści.

Kryteria oceny

 1. Każdy etap podlega osobnej ocenie.

 2. Uczestnicy konkursu będą oceniani przez Jury składające się z osób zajmujących
  się krzewieniem kultury pięknego słowa.
 3. W konkursie brane są pod uwagę następujące kryteria :poprawność, wyrazistość, płynność, intonacja, stosowanie interpunkcji, wyraz artystyczny oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem.

 1. Poszczególne kryteria będą oceniane w skali 1-3 punktów.                   
  Dodatkowo każdy z przedstawicieli Jury będzie miał 3 punkty dla osoby, która zrobiła na nim największe wrażenie.
 1. Zostaną przyznane trzy miejsca na wszystkich poziomach, pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplom za udział w konkursie. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się tego samego dnia.

Uwagi końcowe

 1. Laureaci Międzyszkolnego Turnieju Pięknego Czytania Czyt*As będą reprezentować naszemiasto w XX Przeglądzie Mistrza Pięknego Czytania          w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze. Przesłuchania odbywać się będą w dniach 15 - 31 maja 2019 od godz. 16.00  (terminy przesłuchań poszczególnych kategorii wiekowych zostaną umieszczone na stronie WIMBP  i facebooku Biblioteki Pana Kleksa w maju).
 2. Etap wojewódzki konkursu polega na tym, że każdy z uczestników Przeglądu losuje jeden fragment tekstu (odpowiednio dobrany do kategorii wiekowej). Następnie uczestnicy mają 10  minut na przygotowanie wylosowanego fragmentu, po czym prezentują go jury. Maksymalny czas prezentacji wynosić będzie 2 minuty; w każdej grupie wiekowej wyłoniony zostanie Mistrz Pięknego Czytania. Wręczenie nagród odbędzie się w WIMBP w terminie ustalonym przez jury.
 3. Udział w konkursie odbywa się na koszt własny laureatów, żarska Biblioteka zgłasza jedynie uczestników (dlatego prosimy o wypełnienie również załącznika nr 2 – zostanie on dostarczony   Państwu pod koniec marca).