Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Na plakacie umieszczony jest napis: Konkurs 75 mm kwadratowych ulubionej książki oraz elementy graficzne, takie jak: słońce, motyl, kolorowy domek, kot, postać dziewczynki, kwiaty oraz logo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach.

 

Regulamin konkursu 75 mm2 ulubionej książki

 1. Oddział dla Dzieci MBP w Żarach ogłasza konkurs plastyczny ph."75 mm2  ulubionej książki" z okazji 75-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków w wieku 6-7 lat i uczniów klas I-VIII z żarskich szkół podstawowych.
2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie samodzielnie wykonać ilustrację do ulubionej książki (o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm), dowolnymi technikami plastycznymi wykorzystując różne materiały plastyczne. Rysunek ma nawiązywać do treści przeczytanej książki. Nagrodzona zostanie praca, która oprócz oczywistych walorów estetycznych, będzie wykonana w najbardziej zaskakujący sposób.
3. Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania swojego talentu, popularyzowanie czytelnictwa, a także uświadomienie uczestnikom konkursu, że wszystko można łączyć i wykorzystywać do tworzenia rzeczy pięknych i oryginalnych. Jest to swoista zabawa sztuką, ale też możliwość nauczenia się innego patrzenia na rzeczy znane, których przeznaczenie może się zmienić. Uczy to kreatywności i spostrzegawczości.
4. Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę ich oryginalność, pomysłowość, estetykę i zastosowanie ciekawej techniki plastycznej.
5. W konkursie wezmą udział tylko prace indywidualne. Jedna osoba może zgłosić do konkursu tylko jedną ilustrację.
6. Prace należy dostarczyć do Oddziału dla Dzieci MBP w Żarach, ul. Wrocławska 11 (parter) do 23 kwietnia 2022 r., dołączając starannie wypełnioną kartę zgłoszenia, zawierającą dokładne informacje o jego autorze i pracy plastycznej.
7. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
- przedszkolaki w wieku 6 -7 lat,
- klasy I – IV szkoły podstawowej,
- klasy V – VIII szkoły podstawowej.
8. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się w maju. O dokładnym terminie poinformujemy  w stosownym czasie Dyrektorów szkół lub opiekunów.
9. Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora i związane z nimi prawa autorskie również przechodzą na jego własność.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!