Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Regulamin konkursu Świąteczne Impresje

 

1. Oddział dla Dzieci MBP w Żarach ogłasza konkurs plastyczny ph. "Kartka świąteczna". Konkurs skierowany jest do uczniów z żarskich szkół podstawowych.
2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie samodzielnie wykonać Kartkę świąteczną (o wymiarach 10 cm
x 15 cm), dowolnymi technikami plastycznymi wykorzystując różne materiały.
3. Praca ma nawiązywać do polskich obrzędów i zwyczajów związanych z okresem świąt Bożego Narodzenia. Nagrodzona zostanie praca, która, oprócz oczywistych walorów estetycznych, będzie wykonana w najbardziej zaskakujący sposób.
4. Celem konkursu jest umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu, popularyzowanie polskich tradycji świątecznych, a także uświadomienie dzieciom i młodzieży, że wszystko można łączyć i wykorzystywać do tworzenia rzeczy pięknych i użytecznych. Jest to swoista zabawa sztuką, ale też możliwość nauczenia się innego patrzenia na rzeczy oczywiste i znane, których przeznaczenie może się zmienić. Uczy to kreatywności i spostrzegawczości.
5. Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę ich oryginalność, pomysłowość, estetykę i zastosowanie ciekawej techniki plastycznej.
6. W konkursie wezmą udział tylko prace indywidualne. Jedna osoba może zgłosić do konkursu tylko jedną kartkę świąteczną.
7. Prace należy dostarczyć do Oddziału dla Dzieci MBP w Żarach, ul. Wrocławska 11 (parter) do 10 grudnia 2022 r., dołączając starannie wypełnioną kartę zgłoszenia, zawierającą dokładne informacje o jego autorze.
8. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: klasy I – III szkoły podstawowej, klasy IV – VI szkoły podstawowej, klasy VII – VIII szkoły podstawowej.
9. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 16 grudnia 2022 r. podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. O dokładnym terminie poinformujemy w stosownym czasie Dyrektorów szkół lub opiekunów.
10. Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora i związane z nimi prawa autorskie również przechodzą na jego własność.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!