Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Konkurs! Konkurs! Konkurs!

 

200 lat temu wydane zostały po raz pierwszy "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza, dlatego rok 2022 ogłoszony został Rokiem Romantyzmu Polskiego.

W ramach projektu  „Romantyczność”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursie, który przyczyni się do upowszechniania wiedzy na temat Romantyzmu, poezji i kultury języka.

Zapraszamy wszystkich - bez ograniczeń wiekowych!

Zaangażujcie swoje dzieci, swoich rodziców, swoich dziadków, rodzeństwo, przyjaciół, sąsiadów.

Wasze zadanie polega na nagraniu filmu, na którym utrwalicie swoją oryginalną interpretację wybranego utworu ze zbioru pt. „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.   

Film z nagraniem, wraz z podpisanym oświadczeniem, dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnienie wizerunku, należy dostarczyć do Biblioteki  na płycie/ pendrivie lub przesłać nam na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (zachęcamy do korzystania z dysku Google Drive).

Termin nadsyłania: od ogłoszenia niniejszego Konkursu do 31.08.2022 r.

A zatem sięgajcie po teksty Adama Mickiewicza, telefony w dłoń i do dzieła.

Pamiętajcie, by filmy nagrywać w orientacji horyzontalnej (tzn. w poziomie)!

Na autorów najlepszych filmów czekają nagrody, ponadto nagrania zostaną zaprezentowane w ramach „Narodowego Czytania 2022” na naszym kanale YT i Facebooku.

https://youtu.be/OvuYlD_xQeA

Oświadczenie i karta zgłoszenia: 

 

Regulamin

Konkursu na sfilmowaną interpretację „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza


I.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na sfilmowaną interpretację wybranego utworu ze zbioru „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.
2. Konkurs odbywa się w ramach projektu pt. „Romantyczność”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
3. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 11, 68-200 Żary, posiadająca numer NIP:9281125197 i numer REGON: 000595341, zwana dalej „Organizatorem”.
4. Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia na stronie mbp.zary.pl, fanpage’u Biblioteki i potrwa do 31.08.2022.
5. Nadzór nad programowym i artystycznym kształtem Konkursu pełnić będzie Komisja Konkursowa.

II.
Cele Konkursu

1. Upamiętnienie wydania „Ballad i romansów” w pierwszym tomie „Poezyj” Adama Mickiewicza w dwusetną rocznicę tego wydarzenia.
2. Popularyzacja wiedzy o znaczeniu zbioru dla literatury polskiej i europejskiej.
3. Przybliżenie szerokiemu gronu odbiorców dzieła Mickiewicza przez klasyczną oraz współczesną interpretację dzieła.
4. Upowszechnianie kultury języka polskiego.
5. Doskonalenie umiejętności interpretatorów.

III.
Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs jest imprezą otwartą, skierowaną do wszystkich chętnych mieszkańców Żar i okolic bez ograniczeń wiekowych.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych na opisanych w klauzuli polach.

IV.

Założenia organizacyjne:

1. Film z nagraniem należy dostarczyć do Biblioteki na płycie/ pendrivie lub przesłać na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (zachęcamy do korzystania z dysku Google Drive).
2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień regulaminu rozstrzyga Organizator.
3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej mbp.zary.pl, bibliotecznym Facebooku oraz opublikowane w Info Żary.
5. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
6. Dostarczone filmy nie podlegają zwrotowi.

V.
Prezentacja

1. Przedmiotem oceny w Konkursie jest przygotowana przez Uczestnika filmowa prezentacja tekstu lub fragmentu tekstu jednego z utworów z „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.
2. Prezentowane utwory oceniane będą przez Komisję Konkursową wg.następujących kryteriów:

a) dobór repertuaru,
b) oryginalność i trafność interpretacji,
c) kultura słowa,
d) ogólny wyraz artystyczny.


VI.
Komisja Konkursowa

1. Oceny prezentacji dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji członków Komisji Konkursowej.
3. W przypadku równego podziału głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
4. Prace Komisji Konkursowej są niejawne.
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

VII.
Nagrody

1. Komisja Konkursowa przyzna nagrody dla zwycięzców Konkursu.
2. Filmy zostaną zaprezentowane w dniu Narodowego Czytania 2022.

VIII.
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz inne przepisy prawa.
3. W sprawach wątpliwości związanych z interpretacją postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator. Rozstrzygnięcia Organizatora są wiążące dla Uczestników.
4. W zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie.