Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO na impresję, inspirowaną miejscem, które było/jest źródłem   niepowtarzalnych walorów smakowych w naszym mieście, pt. „SMAKI DZIEDZICTWA”.

          I. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach, 68-200 Żary, ul. Wrocławska 11, tel.: (68 374 37 36 w. 32).

        II. Cele konkursu:

 • przypomnienie i/lub zaakcentowanie obecności tych miejsc w pejzażu lokalnym, które wiążą się ze smakami wyjątkowymi, charakterystycznymi wyłącznie dla Żar,
 • zainteresowanie młodych czytelników lokalną kulturą kulinarną; dziedzictwem kulturowym, historycznym,
 • poszerzenie wiedzy uczestników na temat tradycji, lokalnych wspomnień, legend, przekazów rodzinnych i wydarzeń z naszego regionu,
 • pogłębianie świadomości, dotyczącej tożsamości i dziedzictwa regionu,
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni,
 • zachęcenie do kreatywności i oryginalnego ujęcia tematu.

        III. Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców Żar, bez limitów wiekowych.
 2. Zadaniem uczestników jest napisanie własnego opowiadania – impresji - o smakach dzieciństwa, doświadczonych w Żarach, które z jakiegoś powodu utkwiły mu w pamięci.
 3. Praca konkursowa musi być opatrzona tytułem, podpisana imieniem i nazwiskiem jej autora. Prosimy także o podanie numeru telefonu. Prace można dostarczyć w formie papierowego wydruku (A4) do działu Wypożyczalnia Ogólna w Bibliotece głównej na ul. Wrocławskiej, wysłać na adres Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach, ul. Wrocławska 11, 68-200 Żary (decyduje data stempla pocztowego) lub na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W tytule maila lub na kopercie prosimy wpisać Praca na konkurs DZIEDZICTWO SMAKÓW.
 4. Objętość pracy nie powinna przekraczać 1 strony maszynopisu (czcionka 12, odstępy między wierszami 1,5).
 5. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać indywidualnie.
 6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych na opisanych w klauzuli polach.

        IV. Założenia organizacyjne:

 1. Prace należy dostarczyć do końca września 2021, do Wypożyczalni Ogólnej (I piętro) MBP Żary na ul. Wrocławskiej.
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień regulaminu rozstrzyga Organizator.
 3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej mbp.zary.pl, bibliotecznym Facebooku oraz opublikowane w Info Żary.
 5. Organizator nie przewiduje uroczystości wręczenia nagród rzeczowych. Będą one wręczane nagrodzonym twórcom po indywidualnym umówieniu na spotkanie. Z fotorelacji z wręczenia nagrody oraz z nagrodzonych prac powstanie wydawnictwo pokonkursowe.

  V. Kryteria oceny prac:
  zgodność z tematem, 
  poziom, oryginalność i walory literackie, 
  poprawność językowa, stylistyczna, gramatyczna, interpunkcyjna i ortograficzna.

  VI. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
  1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach, ul. Wrocławska 11, 68-200 Żary.
  2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Jędrzejem Bajerem, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 533 807 043.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu, jego dokumentacji ogłoszeniem wyników oraz w związku z wydaniem nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i zgodnie z treścią „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”.

  4. Dane osobowe podawane są przez uczestników konkursu dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.
  5. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, inaczej jest to dozwolone na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych powyżej celów przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.
  7. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.