Katalog komputerowy
   

"Biblioteka bierze udział
w programie Akademia
Orange dla bibliotek" 

  :: Strona główna -> Fundacja Orange

Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach bierze udział w programie Fundacji Orange - Akademia Orange dla bibliotek, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania. W ramach projektu biblioteka otrzyma wsparcie finansowe, w celu edukacji, popularyzacji oraz zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i na filii nr 3, 2, 1 a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym w roku 2011.