Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 Napisz do nas
Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

Dodano: 12.06.2012

Galeria Ekslibrisu powstała w roku 1986  z zamysłem eksponowania grafik ekslibrisowych jako użytkowych dzieł sztuki, które należy upowszechniać, gdyż idea ekslibrisów jest ściśle związana z książką i jej obiegiem czytelniczym. "Ex libris ..." to zapoczątkowany w dobie uniwersalizmu łacińskiego w Europie artystyczny sposób ocechowania książki imieniem lub nazwą jej właściciela. Galeria znajduje się w części Wypożyczalni Ogólnej i do pierwotnego zamysłu wystawiania dołączyła ekspozycje tematyczne związane z innymi dziedzinami sztuki, jak i z ważnymi wydarzeniami lub rocznicami  regionalnego dziedzictwa narodowego. Dysponuje dużą powierzchnią wystawienniczą dla eksponatów płaskich i przestrzennych.
Szczególnym dorobkiem Galerii Ekslibrisu są międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Dzieci i Młodzieży, zapoczątkowane w 1986 r.
 

Nr edycji

rok

autorzy

ekslibrisy

placówki

indywidualnie

liczba krajów

I

1986

700

796

50

4

-

II

1988

583

823

42

5

-

III

1990

905

1 088

64

9

-

IV

1992

914

1 058

61

6

-

V

1994

1 251

1 417

65

10

4

VI

1996

927

1 063

66

9

4

VII

1998

888

1 036

68

15

4

VIII

2000

897

997

60

8

6

IX

2002

884

1 052

54

5

7

X

2004

715

837

45

10

7

XI

2006

499

560

47

9

10

XII

2008

344

368

27

3

10

XIII

2010

416

503

42

17

17

XIV 2012 289 370 27 12 14

Wszystkie pokonkursowe wystawy ekslibrisów stanowią kolekcje naszej biblioteki i są udostępniane do ekspozycji. Do 2007 roku wystawy gościły w 55 galeriach i innych placówkach w kraju i za granicą.
Galeria kolekcjonuje również grafiki ekslibrisowe i w zbiorach ma ich ok. 6 000, kolekcje uzupełniają publikacje o ekslibrisach, a także grafiki innych artystów rodzimych.

Dodano: 12.06.2012

        Sztuka może być dla artysty środkiem wyrazu otaczającej go rzeczywistości lub odzwierciedleniem przeżyć wewnętrznych, stanu jego ducha. Dla dziecka możliwość badania, odkrywania i wyrażania stosunku do świata w postaci twórczej aktywności powinno być przede wszystkim dobrą zabawą. Spontaniczność twórczości dziecięcej połączona z wcześniej rozpoczętą edukacja estetyczną daje niekiedy niewymierne efekty w postaci niezwykłej wrażliwości. Będzie ona przejawiać się w stosunku młodego człowieka do sztuki tj. aktywnym w niej uczestnictwie jej właściwym odbiorze, a także umiejętności jej tworzenia. Właściwa pielęgnacja wrażliwości dziecka może dać również bardziej wymierne efekty w postaci dbałości o dobra publiczne, otaczanie się rzeczami pięknymi i nietuzinkowymi. To wszystko zapewnia młodemu człowiekowi złożony proces wychowania przez sztukę i dla sztuki.

        W takim nurcie powstała w roku 2003 Galeria Kolebka działająca przy Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach. Prezentowane w niej są, różnorodne przykłady twórczej aktywności dzieci i młodzieży oraz warte zaprezentowania pasje i zainteresowania. Idea Galerii nie ma na celu bezpośredniej popularyzacji książki i czytelnictwa, czego można by się było spodziewać po działalności bibliotecznej. Ale jest to próba promocji biblioteki jako miejsca przyjaznego dziecku, a bibliotekarzy jako ludzi, których interesuje nie tylko problematyka wzrostu czytelnictwa dziecięcego, ale także indywidualne predyspozycje i oczekiwania naszych dzieci nawet te, nie mające żadnego związku z książką. Pragnieniem naszym było stworzenie miejsca, w którym każdy młody człowiek mógłby podzielić się z innymi wartościowym pomysłem na twórczość.

Do chwili obecnej w Galerii odbyło się jedenaście ekspozycji. Kilka z nich to wystawy prac plastycznych indywidualnych i grupowych twórców. Angeliki Marii Tomczyk - dziewczynki, która w piękny sposób portretuje otaczająca ją rzeczywistość i ludzi. Łukasza Koblańskiego, chłopca obdarzonego niezwykłą, jak na jego wiek, spostrzegawczością, tworzącego  komiksy na bazie reportaży telewizyjnych na przykład o wypadkach drogowych, Karoliny Król  uczennicy SP Nr 1 malującej swoje ukochane konie, grafikę grupy  działającej przy tej szkole, pod nazwą Szkolna Galeria Grafiki *1*, a także prace plastyczne wykonane przez młodzież ze Społecznej Szkoły Specjalnej.  Cztery z naszych  prezentacji dotyczyły twórczości literackiej, a głównie wierszy. Były to ekspozycje: Katarzyny Gielicz uczennicy Gimnazjum Nr 1, Milany Białek i Moniki Janiszewskiej uczennic Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Bartosza Szychowskiego ucznia Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Lubsku. Kiedy powstawała Galeria nawet nie przypuszczaliśmy, że w naszym mieście jest tak wiele młodych osób pasjonujących się tworzeniem poezji.

Prezentacje takie zwykle łączy się z montażami słowno- muzycznymi przygotowywanymi przez nauczycieli i uczniów szkoły, do której uczęszcza twórca. Za każdym razem, kiedy zgłasza się do nas młody poeta podziwiamy jego otwartość i odwagę, których wymaga dzielenie się, tą bardzo intymną dziedziną ludzkiej twórczości. Dużym powodzeniem wśród odwiedzających wystawy grup, cieszą się zbiory hobbystyczne. Galeria prezentowała już dużą kolekcję skał i minerałów Bartosza Maciejewskiego, a także ekspozycję zbiorów czwórki dzieci ze SP Nr 5 i działającego w niej Klubu Hobbystów.

Nie byłoby Galerii gdyby nie postawy nauczycieli i wychowawców, którzy wyławiają ze szkolnej społeczności dzieci uzdolnione. Nie jest łatwo w natłoku obowiązków, wykroczyć poza ramy programów, po to, by podkreślić indywidualność uzdolnionego ucznia. Do takich nauczycieli należą między innymi; pan Andrzej Woźniak nauczyciel sztuki ze SP Nr 1 czy panie Grażyna Kamińska i Izabela Dziędzioła ze świetlicy szkolnej SP nr 5, Zofia Zawiślak z ZSEiO w Lubsku. Sam fakt prezentacji twórczości młodych nie jest rzeczą nadzwyczajną. W dzisiejszych czasach docenia się jej wagę w procesie wychowania. Niezwykłość Galerii Kolebka polega na tym, że cały tok przygotowania wystaw traktuje się bardzo poważnie, przy czym dziecko, które jest bohaterem pokazu współtworzy niemalże każdy jego element.

Przygotowując ekspozycję rozmawiamy, o każdej pracy poznając w ten sposób cały proces tworzenia. Pozwalamy dziecku odczuć wyjątkowość tego procesu. Poznajemy jego zainteresowania i  marzenia. Do każdej wystawy przygotowujemy katalog, plakat,  indywidualną oprawę plastyczną wnikającą z rozmów z dzieckiem. Na uroczyste otwarcie zapraszamy osoby mu bliskie: rodzinę, przyjaciół, kolegów i koleżanki z klasy. Do grona zaproszonych należą również przedstawiciele szkoły, mediów i władz miasta. To wszystko sprawia, że   przez krótka chwilę bohater ekspozycji staje się postacią najważniejszą dla sporego grona osób. Mamy nadzieję, że Galeria Kolebka jest przykładem, takiej dobrze wykorzystywanej wrażliwości dziecka i to stanowi o jej wyjątkowości.

Dodano: 12.06.2012
 

Oddział dla Dzieci MBP w Żarach obejmuje swoją działalnością wszystkich członków rodziny. Szczególną troską otoczył najmłodszych mieszkańców miasta, starając się by kontakt z książką i biblioteką nastąpił jak najwcześniej. Rozbudzanie zamiłowań czytelniczych, to długotrwały i złożony proces, na którego skuteczność wpływa skoordynowana działalność wszystkich szczebli edukacji i wychowania dziecka. Biblioteka dla dzieci jest ważnym elementem edukacji czytelniczej. Przystosowany do potrzeb, zainteresowań i wieku dziecka księgozbiór, fachowa obsługa i życzliwe przyjęcie na pewno wpływają pozytywnie na ten proces. Pierwszy kontakt z placówką biblioteczną najczęściej następuje dopiero wtedy, kiedy dziecko wstępuje w szeregi przedszkolaków lub w młodszym wieku szkolnym. Bardzo pomocne w edukacji czytelniczej najmłodszych mieszkańców miasta są lekcje biblioteczne nazywane również spotkaniami w bibliotece. Tematyka (szeroka i zróżnicowana) ustalana jest z nauczycielami-bibliotekarzami z żarskich placówek oświatowych. Dużą popularnością cieszy się akcja Całe Żary Czytają Dzieciom, w której znani obywatele naszego miasta spotykają się z najmłodszymi żaranami i czytają im książki swojego dzieciństwa.

          Na prace z młodym czytelnikiem składa się również szereg form popularyzacji książki i czytelnictwa. Należą do nich spotkania autorskie z pisarzami, konkursy czytelnicze, wystawy, zorganizowane wycieczki do biblioteki, współpraca z mediami w celu promowania dokonań Oddziału dla Dzieci oraz wszelkiego typu zajęcia z młodymi ludźmi podczas ferii i wakacji. Największym zainteresowaniem cieszą się te zajęcia, które skłaniają dziecko do twórczej aktywności zarówno w zakresie znajomości literatury jak i umiejętności plastycznych. Dzieci chętnie biorą udział w konkursach, ponieważ są one okazją do sprawdzenia własnych możliwości oraz zaspakajają naturalną potrzebę rywalizacji. Dlatego zainteresowanie nimi jest zawsze bardzo duże bez względu na to, czy konkurs ma zasięg regionalny, czy też ogólnopolski.

         Spotkania z autorami książek dla dzieci cieszą się również dużym zainteresowaniem. Dają one dziecku możliwość bezpośredniego kontaktu z osobą twórcy i jego dziełami. W Oddziale dla Dzieci MBP w Żarach gościli już m.in. Wanda Chotomska, Emilia Waśniowska, Joanna Papuzińska, Dorota Terakowska, Grzegorz Kasdepke, Ewa Chotomska, Marta Fox.

         Formą popularyzacji czytelnictwa są również różnego typu wystawy. Do najciekawszych ekspozycji książek zaliczyć można wypożyczone z biblioteki w Oświęcimiu książki japońskie i izraelskie. Fiknijmy koziołka, to tytuł ekspozycji, której inicjatorką była nieżyjąca już pisarka Emilia Waśniowska. Składała się ona z uwspółcześnionej wizji Koziołka Matołka widzianego oczyma znanych pisarzy i ilustratorów książki dla dzieci. Dzięki uprzejmości pani Emilii mieszkańcy Żar mogli obejrzeć wystawę w Oddziale dla Dzieci. Ciekawą inicjatywą jest również Galeria Kolebka. W okresie ferii zimowych i wakacji w bibliotece spotykają się najmłodsi czytelnicy po to, aby w atmosferze zabawy spędzić czas wolny od zajęć w szkole. Jest to również okazja do wzięcia udziału w różnego typu konkursach, zajęciach plastycznych i dramatycznych oraz do posłuchania bajek czytanych przez bibliotekarza. W ten sposób te z dzieci, które nie wyjeżdżają na wakacje mogą kreatywnie spędzić czas w mieście.

        Konieczność popularyzacji książki i czytelnictwa jest wymogiem współczesnego świata zdominowanego przez dużo łatwiejsze w odbiorze środki przekazu. Nasz księgozbiór jest stale aktualizowany i wzbogacany o nowości wydawnicze i uzupełnienia znanych i popularnych serii. Pięknie wydane bajki i baśnie, literatura młodzieżowa na każdy temat, księgozbiór podręczny dostępny dla każdego, co jeszcze możemy dla was zrobić?

 

Galeria zdjęć Oddział dla Dzieci

Dodano: 06.06.2012

KAMENY nad ŻARAMI

Pokłosie III Konkursu Literackiego o "Laur Dziewina" 2009

Załączniki