Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 Napisz do nas
Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

Dodano: 28.06.2012

ŁUŻYCE

Zestawienie bibliograficzne ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach

 

Załączniki

Dodano: 18.06.2012
Dodano: 15.06.2012
    
                      
Gabinet Historii Miasta
 
Funkcjonował w strukturze Biblioteki jako dział muzealny od 2005 do 2013 roku.
Na jego bazie Rada Miejska w Żarach
od 1 marca 2013 roku powołała Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego
 
 
 
                                                                   
Tradycje muzealnictwa żarskiego sięgają 2 połowy XIX wieku i związane są z nacją wówczas tu zamieszkującą – Niemcami. Działające Żarskie Towarzystw Historyczne w 1888 roku zorganizował o pierwszą ekspozycję stałą, z czasem przekształconą w Muzeum. Duże znaczenie dla rozwoju tej placówki miało przeniesienie  w 1930 r. pokaźnych zbiorów do wnętrz odrestaurowanego zamku Bibersteinów, gdzie umieszczono kolekcje tematyczne: archeologiczną, historii miasta, etnograficzną, wnętrz mieszczańskich, broni i inne. W wyniku bombardowania miasta w kwietniu 1944 r. ucierpiało jedno ze skrzydeł zamku. Zabezpieczone przez Niemców zbiory regionalne uległy rozproszeniu dopiero po wkroczeniu do miasta oddziałów Armii Czerwonej i „działalności" szabrowników polskich. Niewielka część kolekcji znalazła się w zbiorach Muzeum w Nowej Soli, inne do dziś spoczywają w piwnicach jednej z uczelni lubelskich, bądź magazynach polskich i zagranicznych muzeów, po większości jednak zaginął wszelki ślad.
W ciągu minionych kilkudziesięciu lat podejmowano próby zorganizowania placówki muzealnej lub choćby stałej ekspozycji soravianów, które jednak nie przynosiły oczekiwanego efektu. Luki tej nie były w stanie wypełnić okazjonalne wystawy przedmiotów zabytkowych gromadzonych przez kolekcjonerów żarskich. Nie powiodła się również próba powołania do życia Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego, podjęta w 2002 r. przez ówczesne władze powiatu żarskiego.
Uchwałą Rady Miejskiej w 2002 roku zgromadzono w Miejskiej Bibliotece Publicznej pamiątki po zlikwidowanych żarskich jednostkach Wojska Polskiego i utworzono „Sala Tradycji Wojska Polskiego w Żarach 1945-2001”, która uroczyście otwarto 8 maja.
Następnym krokiem było roku powołanie w 2005 roku działu muzealnego o nazwie Gabinet Historii Miasta, jako „przyczółek” do powołania samodzielnego muzeum. Zgromadzenie zbiorów pochodzących z regionu było dużej mierze zasługą żarskich kolekcjonerów, zbiory te, jak i zbiory-pamiątki wojskowe zostały w 2013 roku przekazane do Muzeum.
Zainteresowanych artefaktami dziejowymi z kultury materialnej pogranicza śląsko-łużyckiego i polskiego zapraszamy do odwiedzenia Muzeum.

Gabinet Historii Miasta

Dodano: 13.06.2012

Regulamin korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach

 

1.     Wypożyczalnia Międzybiblioteczna sprowadza dla czytelników materiały biblioteczne, których nie ma w zbiorach żarskich bibliotek.

Warunkiem zamówienia materiałów bibliotecznych jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej.

 

2.     Zamówienie materiałów bibliotecznych czytelnik składa osobiście w Czytelni Ogólnej, padając dla wydawnictw zwartych: nazwisko  i imię autora, tytuł, miejsce i rok wydania dla wydawnictw  ciągłych:  tytuł artykułu, tytuł czasopisma, tom, rocznik, rok wydania oraz nr strony, nazwisko autora.

 [Przy czym z wydawnictw ciągłych sprowadzamy skany artykułów]

 

3.     Biblioteki mogą składać zamówienia drogę e-mailową  na adres: mbpzary4@wp.pl

 

4.     Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczenia międzybibliotecznego, udostępnia się wyłącznie w Czytelni Ogólnej przez okres jednego miesiąca, jeżeli biblioteka nie określi terminu.

 

5.     Czytelnik zostaje powiadomiony telefonicznie lub pisemnie [e-mail] o nadejściu zamówionych materiałów bibliotecznych i terminie zwrotu.

 

 

6.     W uzasadnionych przypadkach czytelnik może ubiegać się o prolongatę terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych zgłaszając to w wypożyczalni międzybibliotecznej, nie później niż na tydzień przed upływem ustalonego terminu zwrotu

 

7.     Czytelnik ponosi Wszystkie koszty związane ze sprowadzeniem książki poprzez Wypożyczalnie Międzybiblioteczną.