Miejska Biblioteka Publiczna - Żary
RODO - Ochrona Danych Osobowych
Data utworzenia: 10.01.2019

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W MBP ŻARY

 

 Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Wrocławska 11

68-200 Żary

  

1. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych  - kontakt: mbpzary8@wp.pl, tel. 68 374 37 36 wew.44

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia  usług bibliotecznych (realizacji wypożyczeń, udostępniania zbiorów, korzystania z Pracowni Multimedialnej),  dla celów statystycznych i windykacyjnych na podstawie Państwa zgody (art.6 ust.1 lit. a) RODO.

3.  Przysługuje Państwu prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) przenoszenia danych;

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

e) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Z powyższych praw można skorzystać poprzez : kontakt e-mailowy  mbpzary8@wp.pl.

5. Dane osobowe, które przetwarzamy, nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione nam nie będą podlegały profilowaniu.

7.  Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8.  Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody.

Copyright © 2010