Miejska Biblioteka Publiczna - Żary
Czytelnia Ogólna
Data utworzenia: 12.06.2012

 Dział Informacyjno - Bibliograficzny z Czytelnią Ogólną udostępnia na miejscu księgozbiór podręczny, naukowy, czasopisma bieżące i archiwalne, Dokumenty Życia Społecznego [druki ulotne - afisz, plakat, zaproszenie, informatory, katalogi wystaw itp.], których posiadamy 12932 egzemplarze.  Księgozbiór działu liczy 14009 woluminów. Składa się z wydawnictw informacyjnych: encyklopedie, słowniki rzeczowe i językowe, poradniki, biografie, albumy malarstwa i architektury, przewodniki turystyczne, mapy....  Dysponuje 20 miejscami dla czytelników. Prowadzi  Wypożyczalnię  Międzybiblioteczną poprzez,  którą sprowadza z bibliotek krajowych książki, których nasza Biblioteka nie ma w swoich zbiorach. Dział także  dokumentuje i udostępnia  literaturę związaną z historią i teraźniejszością.  Ziemi Żarskiej. Opracowuje bibliografię regionalną. Prowadzi  różnego  rodzaju kartoteki na bazie czasopism prenumerowanych i przechowywanych między innymi. regionalną, zagadnieniową. Przeprowadza lekcje biblioteczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 
 

 

Czytelnia Ogólna oferuje:

·         wydawnictwa encyklopedyczne ogólne i specjalistyczne

·         słowniki, leksykony ogólne i dziedzinowe

·         kompendia wiedzy

·         roczniki statystyczne

·         informatory, książki teleadresowe

·         wydawnictwa albumowe

·         wybrane podręczniki akademickie i poradniki

·         zbiory regionalne

·         reprinty

·         bieżącą prasę - do skorzystania na miejscu

·         archiwalną prasę - z możliwością wypożyczenia poza obręb biblioteki.

Copyright © 2010