Miejska Biblioteka Publiczna - Żary
O bibliotece
Data utworzenia: 31.05.2012
Powołanie do życia biblioteki powszechnie  na Ziemiach Zachodnich po 1945 roku odegrały ważną rolę w upowszechnianiu kultury wśród napływającej tu ludności.
Na terenie Dolnego Śląska zadanie tworzenia sieci bibliotek otrzymała Komisja Kulturalno-Oświatowa Dolnośląskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej w oparciu o Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi z 1946 r. tereny te objęto ogólnopolską akcją społeczną zaopatrzenia w polską książkę przeznaczoną dla bibliotek i szkół.
            Pierwsza Biblioteka Publiczna w Żarach po drugiej wojnie światowej powstała 25 stycznia 1947 r. jednym potwierdzeniem tego faktu jest karta rejestracyjna tej placówki sporządzona w dniu 5 lutego 1947 roku. Była to Biblioteka Powiatowa, która początkowo znajdowała się w małym lokalu i posiadała niewielki księgozbiór. Placówka była czynna trzy  razy w tygodniu, we wtorki, czwartki i soboty w godzinach 1000 - 1200 i 1400 - 1630. Pierwszym kierownikiem biblioteki był Tadeusz Ziętal, którego w roku następnym zastąpił Stanisław Karpf.
Z informacji zapisanych w karcie rejestracyjnej biblioteki z dnia 5 lutego 1947 r. przez Tadeusza Ziętarę wynika, że placówka w dniu jej uruchomienia posiadała 120 woluminów z beletrystyki. W tymże roku Biblioteka z przydziału władz państwowych otrzymała 132 woluminy oraz zakupiono 301 woluminów. Stąd wiadomo, że w pierwszym roku Biblioteka posiadała już 805 woluminów.
Do 1975 r. w mieście działało 10 punktów bibliotecznych. Po tym roku były już tylko 2 punkty, a obecnie MBP posiada jedną placówkę tego typu. Dziś czytelników obsługują bezpośrednio wypożyczalnia ogólna przeznaczona dla czytelników od 15 lat, oddział dla dzieci obsługujący głównie dzieci do 15 lat, trzy filie biblioteczne, oraz dział bibliograficzno-informacyjny z czytelnią dla dorosłych. Czytelnia dla dzieci znajduje w oddziale dla dzieci.
Obecnie MBP jest placówką samorządową, a podstawowym aktem prawnym regulującym jej działalność jest statut z dnia 21.10.1992 r., który zatwierdziła Rada Miejska w Żarach.
Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach należy do bibliotek średniej wielkości, której działalność koncentruje się na bezpośredniej obsłudze mieszkańców miasta i przyległych miejscowości. Aby prawidłowo były wykonywane podstawowe czynności biblioteczne, a mianowicie gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów stworzono sześć podstawowych działów:
  • Gromadzenie i opracowanie zbiorów
  • Udostępnianie zbiorów – Wypożyczalnia Ogólna, Oddział dla Dzieci
  • Bibliograficzno – informacyjny, obejmujący Czytelnię Ogólną
  • Pracownia Multimedialna
  • Administracyjno – gospodarczy zajmujący się sprawami gospodarczymi
Jesteś w dziale: Strona główna -> O bibliotece
Copyright © 2010